Contact service

Hoover customer service is available online or by calling on the telephone the number 70.228229* (before calling be sure to have 16-digit serial number that you find on the product and the purchase date). Visit the page and choose how you would like to contact us.

*From Monday to Friday 8:30 - 17:30. Charges for calls depend on your provider.

I henhold til og i henhold til artikel 7, 13 og 23 i lovdekretet. N. 196/2003:

Jeg giver mit samtykke til behandling af personoplysninger til de formål, der er beskrevet i afsnit B)

Jeg giver mit samtykke til behandling af personoplysninger til de formål, der er beskrevet i afsnit C)

* Krævede felter