POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA

Candy Hoover Group informerer dig om, at dette websted bruger cookies til at gøre browsing lettere, og at de personlige data, der er erhvervet gennem disse værktøjer behandles i overensstemmelse med persondataloven. Med henvisning til denne type behandling af personoplysninger, i henhold til artikel 13 i EU-forordning nr.679 / 2016, giver den ansvarlige følgende oplysninger:

1. Typer af indsamlede data, formål, juridisk grundlag for databehandlings- og opbevaringsperioden

Hvad er cookies?

Cookies er korte tekststrenge, som de websteder brugeren besøger sender til hans/hendes terminal (normalt til browseren), hvor de gemmes for at blive sendt tilbage til de samme websteder, næste gang brugeren besøger dem.

Strengt nødvendige, funktionelle, performance-cookies og analytiske cookies med begrænset identifikationspotentiale.

Strengt nødvendige cookies bruges til det eneste formål at overføre kommunikation via et elektronisk kommunikationsnetværk, eller som er strengt nødvendigt for et selskabs tjenesteudbyder til at levere de oplysninger, der udtrykkeligt anmodes om af abonnenten eller brugeren for at levere tjenesten. På den anden side bruges analytiske cookies til at analysere og måle brugernes brug af hjemmesiden. Analytiske cookies svarer til strengt nødvendige cookies, når de bruges direkte af webstedsadministratoren til at indsamle aggregerede oplysninger om antallet af brugere og hvordan de besøger webstedet. Retsgrundlaget, der legitimerer behandlingen af personoplysninger til dette formål, findes i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, lit. b) i EU-forordning nr. 679/2016 eller at tillade brugeren at bruge den ønskede service.

Første parts og tredjeparts profilering af cookies (til målrettet reklame, sociale medier osv.).

Profileringscookies er designet til at oprette brugerprofiler og bruges til at sende reklamemeddelelser, der matcher de præferencer, som brugeren viser, mens han surfer på Internettet. Denne form for behandling vil under ingen omstændigheder resultere i diskrimination eller negative virkninger for den registrerede. Denne proces gør det også muligt for den ansvarlige at evaluere sine tjenester og giver ham mulighed for at forbedre dem ved at gøre dem mere effektive og anvendelige af tredjeparter. Retsgrundlaget, der legitimerer behandlingen af personoplysninger til dette formål, findes i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, lit. a) i EU-forordning nr. 679/2016, eller fordi brugeren har givet sit samtykke til installation af profilering af cookies.

De cookies, der bruges af dette websted, er:

Deaktivering af cookies.

Alle moderne browsere giver brugerne mulighed for at beslutte, om de vil blokere installationen af cookies på deres terminal og slette allerede installerede. Dette gælder også for cookies, der er installeret som et resultat af browsing på dette websted. At blokere installationen af cookies eller slette dem kan gøre browsing på vores side vanskelig eller endog umulig.

Nedenfor er der links til instruktioner om deaktivering af installationen af cookies i de mest moderne browsere:

  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/enUS/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
  • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/

Ud over det foregående informerer den ansvarlige brugeren om, at han kan bruge Dine online valg. Via denne service er det muligt at styre sporingsindstillingerne for de fleste reklameværktøjer. Controlleren anbefaler derfor at bruge denne ressource ud over oplysningerne i dette dokument.

2. Opbevaringsperiode for data

De cookies, der er installeret via vores website, er midlertidige og slettes automatisk på den udløbsdato, der er angivet i denne politik for behandling af personoplysninger. De indsamlede data lagres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne politik eller de respektive privatlivspolitikker for tredjepartscookies.

3. Behandlingsmetoder

De indsamlede personoplysninger behandles og opbevares med elektroniske værktøjer både på computeren og på papir, organiseret i en database og på enhver anden type passende medier.

Der træffes specifikke sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre tab eller ulovlig eller forkert brug af dine data samt uautoriseret adgang til dem.

Behandlingen af personoplysninger udført af den dataansvarlige involverer ikke automatiserede beslutningsprocesser.

4. Levering af personoplysninger

Levering af browserdata er nødvendig for levering af den anmodede tjeneste (browsing på siden) og derfor nødvendig til dette formål: manglende kommunikation af personlige oplysninger fra den registrerede gør det umuligt at tillade browsing på dette site. Levering af data til yderligere formål er valgfrit: I sådanne tilfælde har manglende levering af dine data ingen konsekvenser for den registrerede. Installationen af strengt nødvendige og analytiske cookies er valgfrit (dette kan forhindres gennem browserindstillingerne), men kan gøre webstedet eller nogle af dets tjenester ubrugelige.

5. Enheder, som personlige oplysninger kan videregives til

De indsamlede personlige data vil ikke blive udbredt og kan videregives, ikke kun til enheder, der har ret og interesse i at få adgang til dine personoplysninger ved lov eller ved sekundære og / eller samfundsrelaterede bestemmelser, til det interne personale hos den dataansvarlige, men også til virksomheder, foreninger eller professionelle firmaer, der leverer tjenester eller udfører opgaver på vegne af den dataansvarlige som databehandlere til opfyldelse af juridiske forpligtelser samt til ethvert organisatorisk og administrativt formål, der kræves for at levere de ønskede tjenester.

Navnene på de andre enheder, der muligvis bliver bekendt med dine personlige data som behandlere, er på en opdateret liste, der kan fås fra den dataansvarlige (forespørges på adresserne i punkt 9).

6. Overførsel af data til udlandet eller til internationale organisationer

Personoplysninger om registrerede indsamlet gennem browsing eller brug af tjenesterne på dette websted overføres ikke til udlandet eller til internationale organisationer af den ansvarlige.

7. Link til tredjepartswebsteder eller -tjenester

Denne meddelelse gives kun for behandling af personoplysninger, der udføres via dette websted, eller de værktøjer, der leveres af det, og ikke for andre websteder, der kan besøges af brugeren via et link, hvis ledere fungerer som uafhængige dataansvarlige. Inden adgang til tredjepartstjenester opfordres brugerne til nøje at læse deres privatlivspolitikker.

8. Den registreredes rettigheder

I forhold til den førnævnte behandling af personoplysninger har den registrerede til enhver tid ret til at udøve rettighederne i henhold til EU-forordning nr.679 / 2016, herunder for eksempel, at kende:

- kilden til de personlige data;

- formålet med og metoderne til behandlingen;

- den logik, der anvendes, hvis elektroniske instrumenter anvendes til behandling;

- identificering af oplysninger om den ansvarlige, behandlere og den valgte repræsentant.

Den registrerede har ret til at opnå:

- adgang, opdatering, berigtigelse eller, om interesseret, udfyldelse af ufuldstændige data;

- sletning, omdannelse til anonym form eller blokering af data behandlet i strid med loven;

- begrænsning af behandlingen af hans eller hendes personlige data, dvs. at bede den registeransvarlige eller databehandleren om at begrænse formålet eller måden, hvorpå hans eller hendes data behandles.

Den registrerede kan også anmode om en kopi af hans eller hendes data i standardformat (den såkaldte ret til dataportabilitet).

Endelig har den registrerede ret til at gøre indsigelse når som helst og uden omkostninger, helt eller delvist:

- af legitime grunde, imod behandlingen af hans eller hendes personlige data, selvom de er relevante for formålet med indsamlingen

- imod behandlingen af hans eller hendes personlige data i henhold til artikel 6, stk. 1 i GDPR, litra e. (“Behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller er forbundet med udøvelsen af offentlig myndighed hos den dataansvarlige”) eller f. (“behandlingen er nødvendig for at forfølge den dataansvarliges eller tredjeparts legitime interesse ”) herunder profilering baseret på sådanne bestemmelser

- imod behandling af hans eller hendes personlige data, når de udføres med det formål at sende reklame- eller direkte salgsmateriale eller til at gennemføre markeds- eller kommercielle kommunikationsundersøgelser (direkte markedsføring), herunder profilering i det omfang, de er forbundet.

Den registrerede har ret til at trække sit samtykke til behandling tilbage, når dette er baseret på det i art. 6, afsnit 1, litra a. behandlede tilfælde (når “Den registrerede har givet samtykke til behandling af hans personoplysninger til et eller flere specifikke formål”) eller i artikel 9, stk. 2, litra a. (når “den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til behandling af sådanne personoplysninger til et eller flere specifikke formål”) i EU-forordning 679/2016, når som helst uden at det berører lovligheden af behandlingen baseret på samtykke givet før tilbagetrækning.

Hvis den registrerede mener, at behandlingen af hans eller hendes personlige oplysninger er i strid med den gældende lovgivning, har han / hun ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor han / hun sædvanligvis er bosat, arbejder eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Den italienske tilsynsmyndighed kan nås på adresserne vist på deres hjemmeside.

9. Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver - Kontaktoplysninger

Den dataansvarlige er Candy Hoover Group S.r.l. med hjemsted i Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), skatte-ID 04666310158, i dennes juridiske repræsentants kontor. Virksomheden kan også kontaktes på e-mail-adressen data.protection@candy-group.com og på den certificerede e-mail-adresse candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

For at udøve ovennævnte rettigheder kan den registrerede sende en anmodning til e-mail-adressen data.protection@candy-group.com eller kontakte databeskyttelsesrådgiveren på dpo@candy-group.com.

10. Databeskyttelsesrådgiver

Den dataansvarlige har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som når som helst kan kontaktes på en sikker og fortrolig måde, hvis du har generelle spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger eller andre spørgsmål vedrørende databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiverens e-mail-adresse er: dpo@candy-group.com.