Persondatapolitik

Kære bruger

på denne side vil du finde oplysninger om, hvordan vi administrerer dine personoplysninger på dette websted (herefter "websted").

Vi stiller ikke blot disse oplysninger til rådighed for at overholde de juridiske forpligtelser vedrørende beskyttelse af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2016/679 (herefter "forordningen"), men også fordi vi mener, at beskyttelsen af personoplysninger er en grundlæggende værdi for vores forretning, og vi vil gerne give dig oplysninger, der kan hjælpe dig med at beskytte dit privatliv og at overvåge brugen af dine data i forbindelse med din navigation på vores websted.

VORES VIRKSOMHED

Webstedet og de tjenester der leveret på det, tilbydes af Candy Hoover Group S.r.l., som vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Nedenunder finder du vores kontaktoplysninger.

Dataansvarlig og Databeskyttelsesrådgiver

Den dataansvarlige, dvs. den person som træffer beslutninger om, med hvilke metoder og til hvilke formål oplysningerne behandles, er Candy Hoover Group S.r.l. med registreret kontor i Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) og administrativt kontor i Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Italien, IR-kode/virksomhedsregister i Monza og Brianza 04666310158 - CVR-nummer 00786860965 (herefter "CHG").

Den databeskyttelsesansvarlige (herefter henvist til som "DPO") er ansvarlig for at overvåge overholdelse af forordningen vedrørende behandling af personoplysninger udført at CHG.

Du kan kontakte DPO på følgende e-mailadresse  data.protection@candy-group.com eller via post ved at skrive til:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

Rettet til Databeskyttelsesrådgiveren.

HVILKE DATA BEHANDLES

Når du bruger webstedet, benytter de tjenester det tilbyder samt spørger om hjælp og vejledning, behandler CHG personoplysninger om dig. Nedenunder finder du alle oplysningerne.

Type og kilde til personoplysninger

Når du besøger eller konsulterer webstedet eller udfylder online formularer, f.eks. for at bede om hjælp, eller når du beslutter, at du gerne vil modtage kommerciel kommunikation, vil vi muligvis behandle følgende personoplysninger (dvs. data vedrørende identificerede eller identificerbare personer):

 1. Data, du giver ved at udfylde online-formularer, eller når du modtager assistance via telefonen, f.eks. for at anmode om hjælp, herunder identifikationsdata (navn og efternavn), kontaktdata (e-mailadresse, fastnet- og mobilnummer), leveringsadresse, oplysninger om de købte varer (købsdato, produktkode og produktlinje, produktpris osv.) og den type hjælp, du har anmodet om (herunder oplysningerne i feltet, hvor du kan angive detaljerne om anmodningen).
 2. Data, vi indsamler, mens du surfer på webstedet (navigationsdata), f.eks. IP-adresser eller URI-adresser (Uniform Resource Identifier) på de anmodede ressourcer, tidspunktet for anmodningen, metoden, der bruges til at sende anmodningen til serveren, størrelsen på svarfilen, den numeriske kode på det svar, der sendes af serveren (OK, fejl osv. ..) og andre parametre vedrørende brugerens operativsystem og computerbehandlingsmiljø. Overførslen af sådanne oplysninger er implicit, når der bruges internetkommunikationsprotokoller. Disse oplysninger indsamles ikke for at blive knyttet til identificerede parter, de berørte parter, men de kan, som følge af deres natur, via behandling og samkøring med data fra tredjeparter, muliggøre identifikation af brugere. Oplysningerne kan bruges til at fastslå ansvaret i tilfælde af, at der begås computerforbrydelser mod webstedet.

HVORFOR BEHANDLES DINE DATA

Brug af dine personoplysninger er nødvendigt for at du kan bruge webstedet sikkert, for at få hjælp til produktet eller tjenesterne i forbindelse med produktet, for at registrere dit apparat, til at håndtere yderligere anmodninger og modtage servicemeddelelser.

Det er vigtigt for os at vide mere om, hvordan vores tjenester bruges og om vores brugere for at kunne tilbyde dig og andre brugere tjenester, der bliver stadigt mere sikre og i overensstemmelse med markedets forventninger. For at gøre dette kan vi også analysere dataene i aggregeret form, og, med dit samtykke, bruge disse oplysninger til at kontakte dig og foreslå produkter eller tjenester fra Candy Group eller vores forretningspartnere, som vi tror, du muligvis vil være interesseret i. Nedenunder finder du alle oplysningerne.

Formål og retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

 1. for at give dig mulighed for at navigere sikkert på webstedet og forbedre din browsingoplevelse
 2. til at reagere på din anmodning om hjælp til betjening, brug og vedligeholdelse af et husholdningsapparat eller for at besvare dine spørgsmål om vores produkter og tjenester. Hvis vi beder dig om at udfylde en formular, for at du kan sende os din forespørgsel, skal du huske, at de oplysninger, der er angivet i felterne markeret med en stjerne, er obligatoriske, da vi ikke vil være i stand til at tage imod anmodningen eller behandle den, hvis du ikke giver os disse oplysninger. Vi vil muligvis indsamle og behandle disse oplysninger uden dit samtykke, fordi det er nødvendigt for at levere den service, du har anmodet om, til dig.
 3. For at give dig mulighed for at registrere dit apparat, så du kan nyde godt af yderligere garantier, modtage opdateringer om dit apparat og servicemeddelelser, give dig adgang til oplysninger om dig selv og dit apparat og anmode om assistance. Hvis vi beder dig om at udfylde en formular, for at du kan sende os din forespørgsel, skal du huske, at de oplysninger, der er angivet i felterne markeret med en stjerne, er obligatoriske, da vi ikke vil være i stand til at tage imod anmodningen eller behandle den, hvis du ikke giver os disse oplysninger. Vi vil muligvis indsamle og behandle disse oplysninger uden dit samtykke, fordi det er nødvendigt for at levere den service, du har anmodet om, til dig.
 4. For at modtage vores nyhedsbrev, hvis du abonnerer på denne tjeneste. I dette tilfælde er behandlingen nødvendig for at levere selve tjenesten til dig.
 5. For at modtage kommercielle og slagsfremmende kommunikation på automatisk vis, for eksempel via e-mail, sms eller telefonopkald fra operatøren af produkter fra CHG og eventuelt andre selskaber fra Candy-koncernen, for at deltage i markedsundersøgelser og kundetilfredshedsundersøgelser vedrørende produkterne og den modtagne bistand, samt for at invitere dig til initiativer og arrangementer organiseret af CHG. Til dette formål kræves dit samtykke, hvilket derfor er retsgrundlaget for behandlingen. Medmindre du gør indsigelse ved at kontakte os på ovenstående adresser, ønsker vi at sikre os, at vi kun sender dig meddelelser, du er interesseret i, og derfor vil vi kun kontakte dig med tilbud eller kommunikation, der passer til din profil, baseret på dine præferencer, de produkter du har registreret og brugen af vores tjenester. Husk, at hvis du ikke giver dit samtykke eller ikke frigiver de nødvendige oplysninger til disse formål, kan du under alle omstændigheder fortsætte med at bruge vores tjenester fuldt ud og frit, men du vil ikke modtage vores kommercielle og salgsfremmende kommunikation om vores produkter.
 6. For at analysere din onlineaktivitet på webstedet, herunder ved at bruge data indsamlet fra andre websteder tilhørende CHG eller tredjepart gennem brugersporingsværktøjer som beskrevet i vores cookiepolitik, som er tilgængelig på følgende link [http://www.hoover.dk/da_DK/cookie-politik].
 7. For at modtage kommerciel og salgsfremmende kommunikation fra vores samarbejdspartnere, der opererer inden for service og tilvejebringelse af forsikringsprodukter (f.eks. udvidelser af garantier, der skal betales i rater, forsikringspolicer) til deres markedsføringsaktiviteter, der også er baseret på dine præferencer og de produkter, du har købt. Til dette formål kræves dit samtykke, hvilket derfor er retsgrundlaget for behandlingen. Husk, at hvis du ikke giver dit samtykke eller ikke frigiver de nødvendige oplysninger til disse formål, kan du under alle omstændigheder fortsætte med frit at bruge vores tjenester.

HVORDAN BEHANDLES DINE DATA

Vi behandler primært dine oplysninger med registrerings-, udvindings-, analyse- og arkiveringsværktøjer beskyttet med systemer, der tilbyder sikkerhedsgarantier, som er i overensstemmelse med industristandarder. Vi behandler og gemmer kun dine oplysninger i det tidsrum, det er nødvendigt for at vi kan udføre ovennævnte aktiviteter, og vi anvender tekniske organisatoriske løsninger til at slette oplysningerne, når disse aktiviteter er afsluttet. Nedenunder finder du alle oplysningerne.

Behandlingsmetoder

Vi behandler primært dine oplysninger ved hjælp af computersystemer og analyseværktøjer, som varetages af autoriseret personale uddannet af CHG. Vi træffer foranstaltninger til at sikre anvendelse af principper som retfærdighed, lovlighed og gennemsigtighed i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger (herunder forordningen), beskyttelse af dit privatliv gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for at forhindre tab, misbrug og ukorrekt brug samt uautoriseret adgang til dine oplysninger. Vi kan også bruge digitale kommunikationskanaler (e-mail, instant messaging systemer osv.) og telefon (opkald, tekstbeskeder mv.) samt almindelig post.

Dataopbevaring

Dine oplysninger opbevares i den periode, der er strengt nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, og til civile formål, dog højest i 10 år. Eventuelle profileringsdata opbevares maksimalt i 2 år.

Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet eller indvilliget i at modtage vores kommercielle kommunikation, kan du til enhver tid anmode om annullering af disse tjenester ved at skrive til adresserne nedenfor. I dette tilfælde vil dine oplysninger kun blive gemt, for at vi fortsat kan levere andre tjenester, som du har anmodet om (f.eks. registrering af et produkt for den pågældende garanti hvis relevant, anmodninger om assistance osv.). Hvis du har accepteret at modtage vores kommercielle kommunikation, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod profilering og personalisering af tilbud som angivet nedenfor.

HVEM DELES DINE DATA MED

CHG bruger tredjepartsleverandører for at garantere funktionen af webstedet og tilbyde de tjenester, det indeholder. Disse leverandørers adgang til dine oplysninger reguleres af specifikke kontraktlige aftaler, der begrænser brugen af sådanne oplysninger til det, som er nødvendigt for at muliggøre driften af webstedet og tjenesterne i overensstemmelse med vores instruktioner. Disse leverandører fungerer som databehandlere (herefter "Databehandlere") og kan holdes direkte ansvarlige, hvis de behandler oplysningerne på en måde, der ikke overholder de modtagne instruktioner.

CHG bevarer i princippet data i Italien eller EU, men nogle af dataene kan håndteres af leverandører uden for EU. I sådanne tilfælde har CHG indgået specifikke kontraktlige aftaler, der ikke blot binder leverandøren til ovennævnte garantier, men også de tillægsgarantier, der er fastsat i forordningen (f.eks. indgåelse af kontrakter godkendt af Europa-Kommissionen i overensstemmelse med forordningen). 

Nedenunder finder du alle oplysningerne.

Kommunikation og offentliggørelse af data

Uden at det berører lovpligtig kommunikation, kan dine oplysninger videregives til godkendt CHG-personale, som er blevet behørigt informeret og uddannet, eller til personale hos tredjeparter, der arbejder på vegne af og i henhold til vejledning fra CHG som databehandlere, herunder virksomheder, der yder assistance til husholdningsapparatet før og efter salg. I tilfælde af en anmodning om assistance, vil dine oplysninger blive tilgået, i rollen som dataansvarlig, af virksomheder i Candy-koncernen i dit land, der tilbyder denne service, og som kan få adgang til oplysninger vedrørende eventuelle uregelmæssigheder eller funktionsfejl, der rapporteres af produkterne.

Derudover bruger CHG, ved specifikke krav til placeringen af CHGs og/eller dets leverandørers servere, også leverandørerne - som databehandlere - i tredjelande uden for EU til at levere tjenester (herunder telefon- og hosting-tjenester). I sådanne tilfælde forpligter CHG sig til at sikre et passende beskyttelsesniveau, herunder via indgåelse af kontraktlige aftaler, der omfatter standardkontraktbestemmelser. For de oplysninger, der er registreret i CRM, er den pågældende leverandør Privacy Shield-certificeret.

Under udførelsen af sine normale forretningsaktiviteter kan dine oplysninger blive videregivet til fagfolk, konsulentfirmaer eller andre personer, der opererer som uafhængige dataansvarlige.

Derudover kan dine oplysninger, med dit samtykke, blive videregivet til andre parter i deres egenskab af uafhængige dataansvarlige, herunder CHGs samarbejdspartnere, der opererer inden for service og tilvejebringelse af forsikringsprodukter (f.eks. garantiforlængelser, der skal betales i rater, forsikringspolicer) til egen markedsføring eller i forbindelse med tjenesteydelsesaktiviteter.

I tilfælde af samtykke til behandling af oplysninger til markedsføringsformål kan dine oplysninger også blive behandlet af reklamebureauer eller andre virksomheder, såsom databehandlere, med henblik på administration og levering af nyhedsbreve og forretningsinformation via e-mail, direkte markedsføring, markedsundersøgelser eller andre salgsfremmende aktiviteter, såsom konkurrencer og præmier.

Endelig kan oplysningerne, såfremt CHG er involveret i virksomhedstransaktioner, herunder ekstraordinære transaktioner, videregives til de personer, der er involveret i sådanne transaktioner, og til de fagkyndige, der støtter CHG, eller de andre personer, der er involveret i sådanne transaktioner, hvis det er nødvendigt for at udføre de relevante vurderinger.

For yderligere oplysninger om disse databehandlere, som behandler dine oplysninger på vegne af CHG, kan du skrive til CHG-kontoret stilet til DPO'en eller til følgende e-mailadresse data.protection@candy-group.com.

HVILKE RETTIGHEDER GIVER LOVGIVNINGEN DIG, OG HVORDAN KAN DU UDØVE DEM

Loven giver dig ret til at kontrollere, hvordan dine oplysninger behandles, og om nødvendigt begrænse brugen af dine oplysninger. Du kan udøve disse rettigheder til enhver tid og gratis ved at kontakte vores firma og skrive til de adresser, der er angivet i begyndelsen. CHG vil gøre alt, hvad der er nødvendigt for at lette udøvelsen af dine rettigheder.

Nedenunder finder du alle oplysningerne.

De registreredes rettigheder

I henhold til artikel 15-21 i forordningen har du ret til at:

 • modtage bekræftelse på eksistensen af dine personoplysninger, få adgang til indholdet og få en kopi (adgangsret)
 • opdatere, ændre og/eller rette i dine personoplysninger (ret til korrektion)
 • anmode om sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger i de tilfælde, der er fastsat i forordningerne, herunder i tilfælde hvor oplysningerne blev behandlet i strid med loven, eller hvis det ikke er nødvendigt at opbevare oplysningerne til de formål, de blev indsamlet eller på anden måde behandlet til (ret til sletning og ret til begrænsning)
 • tilbagekalde samtykke, hvis det er givet, til enhver tid og uden at det berører lovligheden af behandlingen udført på grundlag af samtykke, der blev givet før tilbagekaldelsen (ret til tilbagekaldelse af samtykke)
 • inden for rammerne af bestemmelserne i forordningen at modtage en kopi af de oplysninger, du har afgivet i et struktureret format, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format, og at anmode om, at sådanne oplysninger overføres til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt (ret til dataportabilitet)
 • modsætte dig behandlingen i tilfælde, hvor det er fastsat i forordningen (ret til indsigelse).

Vi informerer dig om, at anmodninger om sletning af data er underlagt de gældende love og bestemmelser om opbevaring af dokumenter.

For at udøve dine rettigheder kan du til enhver tid sende en e-mail til  data.protection@candy-group.com eller skrive til

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

Retter til Databeskyttelsesrådgiveren (DPO).

Når du kontakter os, skal du sikre dig, at du medtager dit navn, din e-mailadresse, postadresse og/eller dit telefonnummer for at sikre, at vi kan håndtere din anmodning korrekt.

Hvis du mener, at dine oplysninger ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med loven, eller hvis der er tvivl om brugen af dem, kan du klage til datatilsynet i den medlemsstat, hvor du bor, arbejder eller hvor den påståede overtrædelse er sket.

Yderligere oplysninger - Links

Webstedet indeholder også links til tredjepartswebsteder. Vi opfordrer dig derfor til at læse deres persondatapolitik for at lære, hvordan og til hvilke formål dine oplysninger bliver behandlet via disse websteder.

Opdatering af denne persondatapolitik

Denne persondatapolitik kan opdateres fra tid til anden, og CHG vil angive datoen for den seneste opdatering nederst i politikken.

Seneste opdatering  27/03/2019